Wie zijn wij?

De Landelijke Klachtencommissie Huurwoningen bestaat uit vier personen, inclusief secretaris. Zij werkten meer dan tien jaar als klachtencommissie voor de Samenwerkende Woningcorporaties in Rivierenland (SWR). In de loop van 2013 besloten de commissieleden om verder te gaan als zelfstandige klachtencommissie die zich met name richt op huurwoningen. De vereniging van woningcorporaties (Aedes) juicht dit initiatief toe, omdat bij veel corporaties het klachtenproces onvoldoende functioneert.

De klachtencommissie werkt alleen voor verhuurders (waarmee zij een contract heeft afgesloten).

De leden van de klachtencommissie

Commissielid - voorzitter (Lia Laupman)

Lia is jurist en vooral actief op het gebied van mediation. Als MfN (Mediatorsfederatie Nederland) registermediator is zij onder meer mediator bij de rechtbank en het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Ook is zij reviewer voor de MfN en daarnaast een ervaren coach. Een kleiner deel van haar werkzaamheden betreft het juridisch advies (specialisatie arbeidsrecht). Zij heeft ruime bestuurs- en leidinggevende ervaring, is externe vertrouwenspersoon van onder andere een groot bedrijf in Nijmegen en was voorzitter van de Klachtencommissie SWR.

Zij is doelgericht, positief en zorgvuldig, confronteert waar nodig en werkt graag resultaatgericht. Zij wekt snel vertrouwen door haar rust en respectvolle benadering.


Commissielid - vice-voorzitter (John Vogel)

John heeft ruime en brede ervaring als overheidsjurist en werkt op dit moment bij een middelgrote gemeente als senior juridisch adviseur/coördinator Juridische Zaken. Ook is hij daar klachtencoördinator en contactpersoon voor de Nationale Ombudsman. Daarnaast is hij voorzitter/lid van diverse gemeentelijke bezwaarschriftencommissies.

Zijn stijl is analytisch, helder, to-the-point en met een goed gevoel voor wederzijdse verhoudingen.


Commissielid – penningmeester (Geert Jan Smit)

Geert Jan is oud-directeur van een woningcorporatie en vanuit die functie zeer betrokken bij de volkshuisvesting in brede zin. Hij was als directeur eindverantwoordelijke in het klachtenproces. Vermeldenswaard is daarbij dat gedurende zijn directeurschap nimmer een klacht bij de regionale klachtencommissie behoefde te worden behandeld.

Zijn stijl is kritisch maar tegelijk ook sociaal bewogen.


Commissielid – secretaris (Engelina van Steenbrugge-Spiering)

Engelina heeft ruime ervaring als directiesecretaresse en is vanaf 2010 secretaris van de Regionale Klachtencommissie SWR, waarbij zij voor de klager het eerste aanspreekpunt is. Engelina is gedurende drie jaar werkzaam geweest bij diverse woningcorporaties. Tevens heeft zij jaren gewerkt bij gemeenten en provincie, met name op het terrein van ruimtelijke ordening. In diverse besturen heeft zij als voorzitter en/of als secretaris veel ervaring opgedaan.

Zij is positief ingesteld, enthousiast en zorgvuldig, respectvol en een organisatietalent.

Contact

Voor vragen, belangstelling of interesse, het aanvragen van een offerte op maat of voor het aanvragen van een persoonlijk gesprek, kunt u het contactformulier invullen. Wij nemen contact met u op.

Onze commissie werkt alleen voor aangesloten verhuurders, het contactformulier is voor deze organisaties bedoeld.

Ga naar contactformulier