Wie zijn wij?

De Landelijke Klachtencommissie Huurwoningen bestaat uit vier personen, inclusief secretaris. Zij werkten meer dan tien jaar als klachtencommissie voor de Samenwerkende Woningcorporaties in Rivierenland (SWR). In de loop van 2013 besloten de commissieleden om verder te gaan als zelfstandige klachtencommissie die zich met name richt op huurwoningen. De vereniging van woningcorporaties (Aedes) juicht dit initiatief toe, omdat bij veel corporaties het klachtenproces onvoldoende functioneert.

De Klachtencommissie werkt alleen voor verhuurders (waarmee zij een contract heeft afgesloten).

De leden van de Klachtencommissie

Commissielid - voorzitter (Lia Laupman)

Zij is jurist en actief op het gebied van mediation. Als MfN(NMI)registermediator is zij onder meer verbonden aan de provincie Gelderland en is zij rechtbank-mediator bij de rechtbank en het gerechtshof Arnhem en Roermond. Ook is zij reviewer voor de Mediatorsfederatie Nederland(MfN), voorheen NMI (Nederlands Mediation Instituut) en een ervaren coach. Een kleiner deel van haar werkzaamheden betreft het juridisch advies (specialisatie arbeidsrecht). Zij heeft ruime bestuurs- en leidinggevende ervaring, is Ombudsman van een groot bedrijf in Nijmegen en was voorzitter van de Klachtencommissie SWR.

Zij is doelgericht, positief en zorgvuldig, confronteert waar nodig en werkt graag resultaatgericht. Zij wekt snel vertrouwen door haar rust en respectvolle benadering.


Commissielid - vice-voorzitter (John Vogel)

Hij heeft ruime en brede ervaring als overheidsjurist (onder meer op het terrein van de volkshuisvesting) en werkt op dit moment bij een middelgrote gemeente als stafjurist/juridisch controller. Hij publiceert in- en extern en geeft juridische trainingen. Daarnaast is hij voorzitter/lid van diverse bezwaarschriftencommissies. Bij de gemeente is hij ook klachtencoördinator en contactpersoon voor de ombudsman.

Zijn stijl is analytisch, helder, to-the-point en met een goed gevoel voor wederzijdse verhoudingen.


Commissielid – penningmeester (Geert Jan Smit)

Hij is oud-directeur van een woningcorporatie en vanuit die functie zeer betrokken bij de volkshuisvesting in brede zin. Hij was als directeur eindverantwoordelijke in het klachtenproces.

Zijn stijl is kritisch maar tegelijk ook sociaal bewogen.


Commissielid – secretaris (Engelina van Steenbrugge-Spiering)

Zij heeft ruime ervaring als directiesecretaresse en is vanaf 2010 secretaris van de klachtencommissie SWR, waarbij zij voor de klagers het eerste aanspreekpunt is. Zij is drie jaar werkzaam geweest bij twee verschillende woningcorporaties . Tevens heeft zij jarenlang gewerkt bij gemeenten en provincie op Ruimtelijke Ordening. In diverse besturen heeft zij als voorzitter en secretaris veel ervaring opgedaan.

Zij is positief en zorgvuldig, respectvol en een organisatietalent.

Contact

Voor vragen, belangstelling of interesse, het aanvragen van een offerte op maat of voor het aanvragen van een persoonlijk gesprek, kunt u het contactformulier invullen. Wij nemen contact met u op.

Dit contactformulier is niet bedoeld voor individuele klachten van huurders. Deze moeten bij de verhuurder worden ingediend.

Ga naar contactformulier