Een klacht indienen

Voordat u een klacht indient bij de Klachtencommissie, moet u de klacht eerst indienen bij de verhuurder en deze de kans geven uw klacht op te lossen. De directie neemt een eindstandpunt in en als u daarover niet tevreden bent kunt u de Klachtencommissie inschakelen. Deze neemt alleen klachten in behandeling die gaan over de woning, het gedrag van één of meer medewerkers van de verhuurder of van bedrijven die werken voor de verhuurder. De commissie behandelt geen klachten die het algemeen beleid van de verhuurder betreffen, die onder de rechter zijn of waarover de rechter al een oordeel heeft geveld, tenzij er nieuwe feiten zijn die een nieuwe behandeling rechtvaardigen.

Heeft u een klacht over de hoogte van uw huur, dan kunt u terecht bij de Huurcommissie.
Twijfelt u of uw klacht door de Klachtencommissie kan worden behandeld? Neemt u dan contact op via het contactformulier.

Contact

Voor vragen, belangstelling of interesse, het aanvragen van een offerte op maat of voor het aanvragen van een persoonlijk gesprek, kunt u het contactformulier invullen. Wij nemen contact met u op.

Dit contactformulier is niet bedoeld voor individuele klachten van huurders. Deze moeten bij de verhuurder worden ingediend.

Ga naar contactformulier